24.4 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Đặng Văn Nở Tác phẩm Chắc tay súng nơi đảo xa - Nhà nhiếp ảnh Đặng Văn Nở - Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Tác phẩm Chắc tay súng nơi đảo xa – Nhà nhiếp ảnh Đặng Văn Nở – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Tác phẩm Chắc tay súng nơi đảo xa – Nhà nhiếp ảnh Đặng Văn Nở – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà nhiếp ảnh Đặng Văn Nở – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Quyết tâm bám Biển – Nhà nhiếp ảnh Đặng Văn Nở – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X