Tác giả Đinh Gia Thắng Đinh Gia Thắng Tượng đài - Tác phẩm Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đinh Gia Thắng Tượng đài – Tác phẩm Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tác giả Đinh Gia Thắng

Đinh Gia Thắng
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng/ Monument of Vietnamese heroic mother. 2015 Đá hoa cương / Granite
18m x 120m x 86,5m
Huy chương vàng – Triển lãm mỹ thuật Toàn quốc – 2015

Tác giả Đinh Gia Thắng – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Đinh Gia Thắng – Tác phẩm Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng/ Monument of Vietnamese heroic mother 2
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X