27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Tác giả Đinh Hương Đinh Hương - Tác phẩm Vũ điệu Chăm / Champa’s dance

Đinh Hương – Tác phẩm Vũ điệu Chăm / Champa’s dance

Tác giả Đinh Hương

Đinh Hương Vũ điệu Chăm / Champa’s dance. 2014
Acrylic 100cm x 100cm

Tác giả Đinh Hương – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Đinh Hương – Tác phẩm Sắc Việt / Vietnamese identity
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X