30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Đinh Hương Tác giả Đinh Hương - Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng - vansudia.net

Tác giả Đinh Hương – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net

Tác giả Đinh Hương

Năm sinh / Date of birth: 1984
Quê quán / Home town: Quảng Bình
Địa chỉ: 297 Trường Chinh, Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Address: 297 Truong Chinh St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 093 577 7767
Email: dinhhuongartis7777@gmail.com
– Tốt nghiệp ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2009.
Graduated from Hue College of Arts in 2009.
– Hôi viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Đinh Hương – Tác phẩm Vũ điệu Chăm / Champa’s dance
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X