29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Hồ Đình Nam Kha Hồ Đình Nam Kha - Tác phẩm Công trình Ngã Ba Huế / Hue-Danang threeway crossroad construction

Hồ Đình Nam Kha – Tác phẩm Công trình Ngã Ba Huế / Hue-Danang threeway crossroad construction

Tác giả Hồ Đình Nam Kha

Hồ Đình Nam Kha
Công trình Ngã Ba Huế / Hue-Danang threeway crossroad construction Acrylic
150cm x 200cm
Tặng thưởng – Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên – 2014

Hồ Đình Nam Kha – Tác phẩm Biển mặn tình người / Sea with warm human affection
Hồ Đình Nam Kha – Tác phẩm Chung sức sau bão / Join forces after storms
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X