30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Hoàng Đặng Hoàng Đặng - Tác phẩm Nắng thu bên sông Hàn / Autumn sunshine by Han River

Hoàng Đặng – Tác phẩm Nắng thu bên sông Hàn / Autumn sunshine by Han River

Tác giả Hoàng Đặng

Hoàng Đặng Nắng thu bên sông Hàn /
Autumn sunshine by Han River. 2014
Sơn dầu / Oil on canvas
100cm x 120cm Sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng – 2014

Tác giả Hoàng Đặng – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net
Hoàng Đặng – Tác phẩm Mỹ Sơn / My Son
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X