23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

3 (1)

Tác giả Hoàng Đặng

Hoàng Đặng Đồng muối bạc / White salt field Sơn dầu / Oil on canvas
100cm x 140cm Giải II – Giải thưởng VHNT Đà Nẵng – 2013
Sưu tập riêng của tác giả

Hoàng Đặng – Tác phẩm Mỹ Sơn / My Son
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X