Tác giả Huỳnh Thị Thắng Huỳnh Thị Thắng - Tác phẩm Con trai

Huỳnh Thị Thắng – Tác phẩm Con trai

Tác giả Huỳnh Thị Thắng

Huỳnh Thị Thắng Con trai / Boy. 2016
Khắc Meka / Carving Meka
80cm x 60cm

Tác giả Huỳnh Thị Thắng – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net
Huỳnh Thị Thắng – Tác phẩm Trẻ em Châu Phi
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X