30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Huỳnh Thị Thắng Huỳnh Thị Thắng - Tác phẩm Trẻ em Châu Phi

Huỳnh Thị Thắng – Tác phẩm Trẻ em Châu Phi

Tác giả Huỳnh Thị Thắng

Huỳnh Thị Thắng
Trẻ em Châu Phi / African children. 2017 Khắc Meka / Carving Meka
60cm x 80cm

Huỳnh Thị Thắng – Tác phẩm Con trai
Huỳnh Thị Thắng – Tác phẩm Niềm vui ký ức / Memories joy
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X