23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Lâm Thị Mỹ Dung dao đồng văn hoá Đồng Đậu ở Vườn Chuối (Nguồn ảnh của tác giả).

dao đồng văn hoá Đồng Đậu ở Vườn Chuối (Nguồn ảnh của tác giả).

Xỉ đồng trong hố khai quật Gò Bông

dao đồng văn hoá Đồng Đậu ở Vườn Chuối

Dấu vết lò đúc đồng và dao đồng văn hoá Đồng Đậu ở Vườn Chuối (Nguồn ảnh của tác giả).
Rìu đồng trong mộ Đông Sơn ở Vườn Chuối
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X