27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Tác giả Lê Đợi Tác giả Lê Đợi - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - vansudia.net

Tác giả Lê Đợi – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net

Tác giả Lê Đợi

LÊ ĐỢI
Năm sinh / Date of birth: 1957 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 20A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng. Address: 20A Nguyen Chi Thanh St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 078 275 6064; 0236 3 826 795 Email: ledoidn57@gmail.com
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Trường Ban kiểm tra Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.
Triển lãm:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc 1995, 2000.
– Triển lãm mỹ thuật Khu vực từ 1997 đến 2015.
– Triển lãm nhóm 5 tác giả tại Đà Nẵng 1991.
– Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng 1992.
– Triển lãm chung tại Đan Mạch 1995; Úc 1998; Đà Nẵng, Hà Nội 1980-2017.
– Triển lãm nhóm 10 tác giả tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 2017.
Sưu tập:
– Có tác phẩm sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và trong các sưu tập cá nhân trong nước và nước ngoài.

Lê Đợi – Tác phẩm Cá đùa ánh trăng / Fish under the moonlight
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X