23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Lê Huy Hạnh Lê Huy Hạnh - Tác phẩm Tượng đài Tây Giang / Tay Giang monument

Lê Huy Hạnh – Tác phẩm Tượng đài Tây Giang / Tay Giang monument

Tác giả Lê Huy Hạnh

Lê Huy Hạnh
Tượng đài Tây Giang / Tay Giang monument. 2018
Bê tông / Concrete
9m x 3,20m x 2,30m
Vị trí tượng: Huyện Tây Giang – tỉnh Quảng Nam

Lê Huy Hạnh – Tác phẩm Khoảng lặng / Silence Acrylic
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X