30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Mai Ngọc Chính Tác phẩm Mai Ngọc Chính -Phút nghỉ ngơi bên suối - vansudia.net

Tác phẩm Mai Ngọc Chính -Phút nghỉ ngơi bên suối – vansudia.net

Mai Ngọc Chính -Phút nghỉ ngơi bên suối

Mai Ngọc Chính -Phút nghỉ ngơi bên suối / Resting moment by the stream Gò nhôm / Aluminum mound
105cm x 105cm

Tác giả Mai Ngọc Chính  – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X