30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Mai Thị Kim Liên Mai Thị Kim Liên - Tác phẩm Sắc màu 1 / Colors 1

Mai Thị Kim Liên – Tác phẩm Sắc màu 1 / Colors 1

Tác giả Mai Thị Kim Liên

Mai Thị Kim Liên Sắc màu 1 / Colors 1 Sơn dầu / Oil on canvas
80cm x 100cm

Mai Thị Kim Liên – Tác phẩm Bên hoa là em / Flowers by me
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X