Tác giả Nguyễn Duy Hối

Tác giả Nguyễn Duy Hối

NGUYỄN DUY HỐI

Năm sinh / Date of birth: 1955 Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: 05 – Bàu Hạc 2, Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Address: 05 Bau Hac 2 St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 079 657 4407
Email: nguyenduyhoi1955@gmail.com
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Tác phẩm Hội An xưa / Hoi An in the old days

Nguyễn Duy Hối Hội An xưa / Hoi An in the old days

Sơn dầu / Oil on canvas

80cm x 100cm

Tác phẩm Mỹ Sơn / My Son sanctuary

Nguyễn Duy Hối

Mỹ Sơn / My Son sanctuary Sơn dầu / Oil on canvas 100cm x 140cm

Tác phẩm Ký ức nhà chồ / Memory of houses the sea

Nguyễn Duy Hối Ký ức nhà chồ / Memory of houses the sea

Bột màu / Color powder

80cm x 90cm

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây