30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Nguyễn Duy Hối Tác giả Nguyễn Duy Hối - Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng - vansudia.net

Tác giả Nguyễn Duy Hối – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net

Tác giả Nguyễn Duy Hối

NGUYỄN DUY HỐI
Năm sinh / Date of birth: 1955 Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: 05 – Bàu Hạc 2, Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Address: 05 Bau Hac 2 St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 079 657 4407
Email: nguyenduyhoi1955@gmail.com
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Nguyễn Duy Hối – Tác phẩm Hội An xưa / Hoi An in the old days
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X