23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Nguyễn Duy Ninh Tác giả Duy Ninh - Tác phẩm Dạ khúc trăng / Song in a moon night

Tác giả Duy Ninh – Tác phẩm Dạ khúc trăng / Song in a moon night

Tác giả Duy Ninh

Duy Ninh Dạ khúc trăng / Song in a moon night. 2016 Thủ ấn họa / Hand stamp painting
55cm x 70cm

Tác giả Duy Ninh – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam –  vansudia.net
Tác giả Duy Ninh – Tác phẩm Biến đổi gen / Genetianlly modifying
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X