Tác giả Nguyễn Duy Ninh Tác giả Duy Ninh - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - vansudia.net

Tác giả Duy Ninh – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net

Tác giả Duy Ninh

DUY NINH (Nguyễn Duy Ninh)
Tác giả / Author: DUY NINH (Nguyễn Duy Ninh) Năm sinh / Date of birth: 1951
Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: 403c Núi Thành, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: 403c Nui Thanh St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 554 0554 Email: duyninh50@gmail.com
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UV Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2002-2007.
– UV Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.

Triển lãm:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc từ năm 1980 đến 2015.
– Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng năm l989; tại Tp. Hồ Chí Minh năm l991.
– Triển lãm nhóm DUY NINH, VŨ DƯƠNG, HOÀNG ĐẶNG tại Đà Nẵng năm 1991.
– Triển lãm nhóm Họa sĩ Việt Nam tại Đan Mạch năm 1995, 1990.
– Triển lãm mỹ thuật Việt Nam Đương đại Việt Nam – Hoa Kỳ tại Mỹ năm 1995-1996 (Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service Washington DC tổ chức).
– Triển lãm mỹ thuật Hiện đại Bắc – Trung – Nam Việt Nam tại Hội An năm 2006.
Giải thưởng:
– Giải thưởng tranh triển lãm mỹ thuật Toàn quốc năm 1995.
– Bằng khen của Philip Morris tại triển lãm mỹ thuật Việt Nam (Asean) năm 1996.
– Giải thưởng Mỹ thuật Quảng Nam Đà Nẵng (1985 – 1995).
– Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng (1998 – 2000).
– Giải thưởng Triển lãm mỹ thuật khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2000.
– Huy chương Đồng triển lãm mỹ thuật Toàn quốc 2006 – 2010.
– Giải Nhì Mỹ thuật Đà Nẵng 2010 – 2015.
Sưu tập:
– Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Tác giả Duy Ninh – Tác phẩm Dạ khúc trăng / Song in a moon night
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X