30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Nguyễn Trọng Công Thành Nguyễn Trọng Công Thành - Tác phẩm Phố cổ Hội An

Nguyễn Trọng Công Thành – Tác phẩm Phố cổ Hội An

Tác giả Nguyễn Trọng Công Thành

Nguyễn Trọng Công Thành Phố cổ Hội An / Hoi An Ancient Town. 2014
Khắc gỗ / Woodcut print
45cm x 95cm

Nguyễn Trọng Công Thành – Tác phẩm Vượt sóng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X