29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Nguyễn Trường Trinh Nguyễn Trường Chinh - Tác phẩm Bạn trà - vansudia.net

Nguyễn Trường Chinh – Tác phẩm Bạn trà – vansudia.net

Nguyễn Trường Chinh Bạn trà / Tea mates. 2013
Khắc gỗ phá bản / Woodcut print
40cm x 60cm Tác phẩm trong bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tác giả Nguyễn Trường Trinh – vansudia.net
Nguyễn Trường Chinh – Tác phẩm Nhớ bạn xưa – vansudia.net
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X