Tác giả Nguyễn Tường Vinh Nguyễn Tường Vinh - Tác phẩm Ấn tượng Chăm Pa

Nguyễn Tường Vinh – Tác phẩm Ấn tượng Chăm Pa

Tác phẩm Người Việt Nam

Nguyễn Tường Vinh Ấn tượng Chăm Pa / Cham Pa impressive. 2017
Sơn mài / Lacquer 120cm x 160cm
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng – 2017

Tác giả Nguyễn Tường Vinh – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net
Nguyễn Tường Vinh – Tác phẩm Hội An xưa
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X