29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Nguyễn Tường Vinh Tác giả Nguyễn Tường Vinh - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - vansudia.net

Tác giả Nguyễn Tường Vinh – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net

Tác phẩm Người Việt Nam

Năm sinh / Date of birth: 1958 Quê quán / Home town: Hà Nội
Địa chỉ: K113 H23/21 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng. Address: K113 H23/21 Nguyen Chi Thanh St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 098 731 3895 Email: cafetranh@yahoo.com.vn
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, khóa 1972-1977; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, khóa 1982-1987.
Graduated from Vietnam University of Fine Arts, 1982-1987.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UV Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2002-2007.
– Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2008-2012.
– Từ năm 1977 đến nay: Tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước.
Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2015.
– Giải Ba – Hội mỹ thuật Việt Nam năm 2016.

1
Nguyễn Tường Vinh – Tác phẩm Ấn tượng Chăm Pa
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X