23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Nguyễn Văn Yên Nguyễn Văn Yên - Tác phẩm Một buổi sáng

Nguyễn Văn Yên – Tác phẩm Một buổi sáng

Tác giả Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Văn Yên – Tác phẩm Một buổi sáng / A morning. 2017 Sơn dầu / Oil on canvas
120cm x 100cm

Tác giả Nguyễn Văn Yên – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Nguyễn Văn Yên – Tác phẩm Hạc giấy
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X