Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

NGUYỄN XUÂN THỦY

Năm sinh / Date of birth: 1969
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 571 7483 Email: thuyhs69@gmail.com
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế năm 1990 (nay là Trường Đại học Nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1990.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Giáo viên mỹ thuật Trường THCS Kim Đồng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Tác phẩm Kỷ niệm trường xưa

Nguyễn Xuân Thủy Kỷ niệm trường xưa / Old school memories

Sơn dầu / Oil on canvas

140cm x 90cm

Tác phẩm Miền di sản

 

Nguyễn Xuân Thủy

Miền di sản / Heritage land Acrylic

150cm x 200cm

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây