Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

NGUYỄN XUÂN THỦY

Năm sinh / Date of birth: 1969
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 571 7483 Email: thuyhs69@gmail.com
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế năm 1990 (nay là Trường Đại học Nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1990.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Giáo viên mỹ thuật Trường THCS Kim Đồng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 4 - Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

Nguyễn Xuân Thủy Kỷ niệm trường xưa / Old school memories

Sơn dầu / Oil on canvas

140cm x 90cm

2 4 - Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

 

Nguyễn Xuân Thủy

Miền di sản / Heritage land Acrylic

150cm x 200cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây