27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Tác giả Nguyễn Xuân Thủy Nguyễn Xuân Thủy - Tác phẩm Kỷ niệm trường xưa

Nguyễn Xuân Thủy – Tác phẩm Kỷ niệm trường xưa

Tác giả Nguyễn Xuân Thủy

Nguyễn Xuân Thủy Kỷ niệm trường xưa / Old school memories
Sơn dầu / Oil on canvas
140cm x 90cm

Tác giả Nguyễn Xuân Thủy –  Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Nguyễn Xuân Thủy – Tác phẩm Miền di sản
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X