29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Nhật Chiêu Nhà văn Nhật Chiêu - Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình - Dịch thuật Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá VII. - vansudia.net

Nhà văn Nhật Chiêu – Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình – Dịch thuật Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá VII. – vansudia.net

Nhà văn Nhật Chiêu

Nhà văn Nhật Chiêu – Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình – Dịch thuật Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá VII. – vansudia.net

Nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu họ tên đầy đủ là Phan
Nhật Chiêu, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1951 tại Sài Gòn, quê quán ở Vĩnh Long. Ông
từng dạy trung học, hiện là giảng viên Khoa Văn học và ngôn ngữ Trường đại học
Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X