Tác giả Phạm Ngọc Bình

Tác giả Phạm Ngọc Bình

PHẠM NGỌC BÌNH

Năm sinh / Date of birth: 1967
Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: K448/54 Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng. Address: K448/54 Trung Nu Vuong St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 5599 165 Email: binhart67@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Sơn dầu.
Graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ năm 2001 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Tác phẩm Phạm Ngọc Bình - Tác giả Phạm Ngọc Bình

Phạm Ngọc Bình Phóng sinh / Set free. 2015

Acrylic 110cm x 160cm

Ra đồng - Tác giả Phạm Ngọc Bình

Phạm Ngọc Bình Ra đồng / Going to the field. 2007 Sơn dầu / Oil on canvas
110cm x 160cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây