Tác giả Phạm Ngọc Bình Tác phẩm Phạm Ngọc Bình - Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng - vansudia.net

Tác phẩm Phạm Ngọc Bình – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net

Tác phẩm Phóng sinh - Phạm Ngọc Bình

Phạm Ngọc Bình Phóng sinh / Set free. 2015
Acrylic 110cm x 160cm

Phạm Ngọc Bình Ra đồng / Going to the field. 2007 Sơn dầu / Oil on canvas 110cm x 160cm
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X