23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Phan Hoàng Phan Hoàng - Tác phẩm Không đề No.1 / No Title No.1

Phan Hoàng – Tác phẩm Không đề No.1 / No Title No.1

Tác giả Phan Hoàng

Phan Hoàng Không đề No.1 / No Title No.1. 2017 Sơn dầu trên vải / Oil on canvas
140cm x 120cm

Tác giả Phan Hoàng – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Phan Hoàng – Tác phẩm Nghiên cứu về hình dáng No.1 / Research on shape No.1
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X