23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

3 (1)

Tác giả Quang Huy

Quang Huy
Ấn tượng Hội An / Hoi An impression Đá / stones
200cm x 100cm x 100cm
Trại điêu khắc Ấn tượng Quảng Nam năm 2015.

Quang Huy – Tác phẩm Sinh tồn / Survival
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X