23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Thân Trọng Dũng Tác giả Thân Trọng Dũng - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - vansudia.net

Tác giả Thân Trọng Dũng – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net

Tác giả Thân Trọng Dũng

THÂN TRỌNG DŨNG
Năm sinh / Date of birth: 1968
Quê quán / Home town: Điện Bàn, Quảng Nam. Địa chỉ: 216 Phan Trọng Tuệ, thành phố Đà Nẵng. Address: 216 Phan Trọng Tue St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 646 0005 Email: trongdung2403@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 1992.
Graduated from Hue College of Arts in 1992.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên Ban kiểm tra Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.
– Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
Triển lãm và giải thưởng:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Có giải thưởng mỹ thuật khu vực và địa phương.
Sưu tập: Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và các nhà sưu tập trong và ngoài nước.

Thân Trọng Dũng – Tác phẩm Chuyện của biển / The story of the sea
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X