29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Trần Hải Trần Hải - Tác phẩm Thu sang / The arrival of autumn

Trần Hải – Tác phẩm Thu sang / The arrival of autumn

Tác giả Trần Hải

Trần Hải Thu sang / The arrival of autumn. 2017
Acrylic trên vóc sơn mài / Acrylic on the lacquer
60cm x 120cm

Trần Hải – Tác phẩm Sen cuối mùa 1 / Lotus at the end of season 1
3
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X