30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024

1 (1)

Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương Cá 3 / Fish 3. 2017 Sơn mài / Lacquer 100cm x 80cm

Tác giả Trần Hữu Dương – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net
Trần Hữu Dương – Tác phẩm Hương cuối mùa / Flavour at the end of season
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X