23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tác giả Trần Hữu Dương Trần Hữu Dương - Tác phẩm Hương cuối mùa / Flavour at the end of season

Trần Hữu Dương – Tác phẩm Hương cuối mùa / Flavour at the end of season

Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương
Hương cuối mùa / Flavour at the end of season. 2017 Acrylic
80cm x 100cm

1 (1)
Trần Hữu Dương – Tác phẩm Cá 5 / Fish 5
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X