29.1 C
Vietnam, GF
Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Tác giả Trần Hữu Dương Trần Hữu Dương - Tác phẩm Cá 5 / Fish 5

Trần Hữu Dương – Tác phẩm Cá 5 / Fish 5

Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương Cá 5 / Fish 5. 2017 Sơn mài / Lacquer 80cm x 100cm

Trần Hữu Dương – Tác phẩm Hương cuối mùa / Flavour at the end of season
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X