30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Tác giả Vũ Dương Vũ Dương - Tác phẩm Cảng biển II / Seaport II

Vũ Dương – Tác phẩm Cảng biển II / Seaport II

Tác giả Vũ Dương

Vũ Dương Cảng biển II / Seaport II. 2015 Sơn dầu / Oil on canvas
120cm x 250cm

Vũ Dương – Tác phẩm Khát vọng xanh / Green aspiration
Vũ Dương – Tác phẩm Ngựa và biển / Horses and sea
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X