23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Vũ Dương Vũ Dương - Tác phẩm Ngựa và biển / Horses and sea

Vũ Dương – Tác phẩm Ngựa và biển / Horses and sea

Tác giả Vũ Dương

Vũ Dương
Ngựa và biển / Horses and sea. 2008 Sơn dầu / Oil on canvas
80cm x 120cm
Tranh sưu tập Hội Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Dương – Tác phẩm Cảng biển II / Seaport II
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X