29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tại sao chúng ta không bao giờ nhìn thấy vùng tối của Mặt trăng Những hình ảnh đầu tiên tại vùng tối của Mặt Trăng do Hằng Nga-4 gửi về hôm 3/1/2019.

Những hình ảnh đầu tiên tại vùng tối của Mặt Trăng do Hằng Nga-4 gửi về hôm 3/1/2019.

Một số tàu vũ trụ đã đến thăm phía sau của Mặt Trăng.

Những hình ảnh đầu tiên tại vùng tối của Mặt Trăng do Hằng Nga-4 gửi về hôm 3/1/2019.

Một số tàu vũ trụ đã đến thăm phía sau của Mặt Trăng.
Tại sao chúng ta không bao giờ nhìn thấy vùng tối của Mặt trăng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X