23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất hó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ phát động.

hó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ phát động.

hó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ phát động.

hó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ phát động.

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại lễ phát động.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X