23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024

Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.
Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Sớm trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X