23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Thái Nguyên: 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2024
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X