23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X