30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X