23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thần thái Đông Sơn nhà Toraja, Indonesia – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức Thần thái Đông Sơn nhà Toraja, Indonesia - Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Thần thái Đông Sơn nhà Toraja, Indonesia – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Nhà hình thuyền - chim Đông Sơn.

Thần thái Đông Sơn nhà Toraja, Indonesia – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Nhà hình thuyền – chim Đông Sơn.
Tạo hình chim – trâu.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X