23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Thánh địa Mỹ Sơn và những phát hiện khảo cổ lý thú Đợt khai quật và thăm dò trên diện tích 220 m2 đã làm rõ thêm về con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn mà từ trước tới nay chưa được biết đến

Đợt khai quật và thăm dò trên diện tích 220 m2 đã làm rõ thêm về con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn mà từ trước tới nay chưa được biết đến

Đợt khai quật và thăm dò trên diện tích 220 m2 đã làm rõ thêm về con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn mà từ trước tới nay chưa được biết đến

Đợt khai quật và thăm dò trên diện tích 220 m2 đã làm rõ thêm về con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn mà từ trước tới nay chưa được biết đến

Thánh địa Mỹ Sơn và những phát hiện khảo cổ lý thú
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X