23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Thế trận Đường Trường Sơn góp phần làm nên thắng lợi Chiến dịch mùa Xuân 1975 Thiếu tướng Võ Sở dự Hội thảo “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975” ngày 17/5 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Võ Sở dự Hội thảo “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975” ngày 17/5 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Võ Sở dự Hội thảo “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975” ngày 17/5 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Võ Sở dự Hội thảo “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975” ngày 17/5 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Võ Sở cùng các đại biểu dự hội thảo về Bộ đội Trường Sơn.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X