Thế trận Đường Trường Sơn góp phần làm nên thắng lợi Chiến dịch mùa Xuân 1975 Thiếu tướng Hoàng Kiền từng là Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ đội Trường Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Kiền từng là Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ đội Trường Sơn.

Thiếu tướng Võ Sở dự Hội thảo “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975” ngày 17/5 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Hoàng Kiền từng là Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ đội Trường Sơn.

Thiếu tướng Võ Sở cùng các đại biểu dự hội thảo về Bộ đội Trường Sơn.
Những ngày đầu tiên khai phá đường Trường Sơn, bộ đội ta đã bí mật vạch tuyến đi qua những vùng núi hiểm trở, cheo leo với khẩu hiệu “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng.”
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X