22.9 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Theo dấu Bà tổ Chim – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức Mặt trống đồng Ngọc Lũ - chiếc trống Đông Sơn cổ và đẹp nhất hiện còn, nổi bật là hình mặt trời ở trung tâm và đàn chim mỏ dài bay quanh.

Mặt trống đồng Ngọc Lũ – chiếc trống Đông Sơn cổ và đẹp nhất hiện còn, nổi bật là hình mặt trời ở trung tâm và đàn chim mỏ dài bay quanh.

Mặt trống đồng Ngọc Lũ - chiếc trống Đông Sơn cổ và đẹp nhất hiện còn, nổi bật là hình mặt trời ở trung tâm và đàn chim mỏ dài bay quanh.

Mặt trống đồng Ngọc Lũ – chiếc trống Đông Sơn cổ và đẹp nhất hiện còn, nổi bật là hình mặt trời ở trung tâm và đàn chim mỏ dài bay quanh.

Theo dấu Bà tổ Chim – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X