27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Theo thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không chinh phục Hỏa Diệm Sơn huyền thoại Phần truyện Tôn Ngộ Không 3 lần mượn quạt Ba Tiêu hẳn được bắt đầu từ đây.

Phần truyện Tôn Ngộ Không 3 lần mượn quạt Ba Tiêu hẳn được bắt đầu từ đây.

Hỏa Diệm Sơn hiện ra sừng sững trước mắt, trong làn không khí oi nóng bao quanh vạn vật, khiến mọi thứ có cảm giác mờ đi đôi chút.

Phần truyện Tôn Ngộ Không 3 lần mượn quạt Ba Tiêu hẳn được bắt đầu từ đây.

Hỏa Diệm Sơn hiện ra sừng sững trước mắt, trong làn không khí oi nóng bao quanh vạn vật, khiến mọi thứ có cảm giác mờ đi đôi chút.
Nhiệt kế khổng lồ mô phỏng gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X