Thiêng liêng nguồn cội “con Rồng, cháu Tiên” Hình tượng Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân - Biểu tượng thiêng liêng cho cội nguồn "Con Lạc, cháu Hồng" của dân tộc Việt Nam.

Hình tượng Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân – Biểu tượng thiêng liêng cho cội nguồn “Con Lạc, cháu Hồng” của dân tộc Việt Nam.

Hình tượng Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân - Biểu tượng thiêng liêng cho cội nguồn

Hình tượng Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân – Biểu tượng thiêng liêng cho cội nguồn “Con Lạc, cháu Hồng” của dân tộc Việt Nam.

Cột đá thề trên đỉnh Nghĩa Linh, âm vang lời thề son sắt thuở xưa.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X